+985135412631 / +989150075194
Garmatajhiz.co@gmail.com

آخرین اخبار

یونیت هیتر آب گرم
یونیت هیتر آب گرم
تیر ۱۰, ۱۳۹۸
مقالات
اجزای رادیاتورها
اجزای رادیاتورها
خرداد ۲۹, ۱۳۹۸
مقالات
دستگاه های پخش کننده گرما
دستگاه های پخش کننده گرما
خرداد ۲۸, ۱۳۹۸
مقالات

 دیگ های آب گرم

۱۸ خرداد , ۱۳۹۸ دسته بندی: مقالات

دیگ های آب گرم وسایلی هستند که انرژی حرارتی آزاد شده حاصل از احتراق سوخت را به آب داخل خود منتقل می کنند. این آب گرم شده، توسط پمپ به گردش درآمده و بخشی از انرژی خود را از دست می دهد.آب با دمای پایین به داخل دیگ باز می گردد و مجددا گرم می شود. دیگ ها را می توان به روش های مختلفی تقسیم بندی نمود:

  1. از نظر سیال داخل آنها: در این روش دیگ ها به انواع روغنی( مانند دیگ های صنعت سیمان و صنایع غذایی)، آب گرم، آب داغ، بخار و… نقسیم بندی می شوند.
  2. از نظر جنس: دیگ ها بر اساس جنس ساخته شده به دو دسته چدنی و فولادی تقسیم بندی می شوند.
  3. از نظر تعداد مسیر عبور دود: بویلرها بر حسب تعداد مسیری که گازهای ناشی از احتراق طی می کند تا وارد دودکش شوند به چند دسته تقسیم می شود.

الف- تک پاس: نسل اول بویلرهای زغال سنگ سوز لوکوموتیوهای بخار از این نوع بوده اند که در آنها گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را یک بار طی میکند و بعد وارد دودکش می شود. این نوع از بویلرها دیگر ساخته نمی شوند.

1

شکل ۲-۱: نمونه یک دیگ تک پاس لوکوموتیو بخار

ب-دوپاس: ( برای تولید آب گرم) گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را دو بار طی می کند و بعد وارد دودکش می شود.

2

شکل۲-۲: شماتیک دیگ دو پاس

ج-کوره برگشتی: گازهای ناشی از احتراق مسیر کوره را دو بار طی می کند و سپس به پاس لوله ها منتقل شده و به سمت دودکش حرکت می کند. راندمان بویلرهای کوره برگشتی از بویلرهای دو پاس بیشتر است.

3

شکل۲-۳: شماتیک دیگ کوره برگشتی

د- سه پاس: ( هم برای تولید آب گرم و هم بخار) گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را سه بار طی میکند و بعد وارد دودکش می شود.

4

شکل۲-۴: شماتیک دیگ سه پاس

ه- چهارپاس- دیگ های ۴ پاس صرفا برای تولید بخار در تناژ بالا تولید می شوند. گازهای ناشی از احتراق مسیر دیگ را چهار بار طی می کند و بعد وارد دودکش می شود.

5

شکل ۲-۵: شماتیک دیگ چهار پاس

در ظرفیت های مشابه سطح تبادل حرارت و در نتیجه راندمان دیگ های چهار پاس بیشتر از سه پاس و سه پاس نیز بیش تر از دیگ های دو پاس است و همچنین دمای دودکش دیگ های چهار پاس کمتر از سه پاس و سه پاس نیز کمتر از دیگ های دو پاس است. اگر چه راندمان حرارتی دیگ های چهار پاس از بقیه بیشتر است، ولی نوع سوخت و شرایط عملکردی دو محدودیت مهم بر سر راه استفاده از این دیگ ها است. برای مثال اگر از سوخت های سنگین در این دیگ ها استفاده شود انتقال حرارت از محصولات احتراق زیاد

خواهد شد و ممکن است دمای دود خروجی از دیگ به زیر دمای شبنم اسید برسد و این باعث خوردگی دودکش و حتی دیگ می شود. همچنین این دیگ ها بیشتر تحت تاثیر تنش های حرارتی می باشند.

  1. از لحاظ تماس انتهای محفظه احتراق: اگر بین انتهای محفظه احتراق و انتهای دیگ ، آب قرار گرفته باشد ( آب واسطه بین محفظه احتراق و انتهای دیگ باشد) دیگ عقب تر(وت بک) نامیده می شود.

67
شکل۲-۶: شماتیک دیگ عقب تر و عقب خشک

ولی اگر به جای آب دیوار نسوز قرار گرفته باشد، دیگ عقب خشک(درای بک) نامیده می شود.

امروزه برتری دیگ های عقب تر نسبت به عقب خشک از جمله راندمان حرارتی بالاتر، تنش های حرارتی کمتر و نیاز به نگهداری کمتر باعث شده که ساخت دیگ های عقب خشک مگر در سایزهای کوچک تقریبا منسوخ شود. در شکل(۲-۶) شماتیک دیگ عقب تر و عقب خشک نشان داده شده است.

  1. بر اساس سوخت مصرفی: دیگ ها می توانند با سوخت های مختلف کار نمایند. مهمترین سوخت های مصرفی در دیگ ها گاز و گازوئیل و مازوت هستند که البته در دیگ های آب گرم از سوخت مازوت به ندرت استفاده می شود.
  2. بر اساس جریان آب: جریان آب و گازهای احتراق در دیگ ها می تواند به اشکال مختلفی انجام گیرد.

الف) لوله دودیFIRE TUBE:در این نوع از دیگ ها گازهای احتراق درون لوله و آب گرداگرد محیط حرارتی قرار دارد. دیگ های فولادی آب گرم و دیگ های بخار تا فشار psi375 از این نوع اند.

ب) لوله آبی WATER TUBE: بر عکس حالت قبلی آب در داخل لوله بوده و گازهای احتراق گرداگرد آن قرار دارند. مهمترین کاربرد این نوع دیگ ها تولید بخار فشار قوی است. زیرا چنانچه بخواهیم بخار فشار قوی را از طریق دیگ ها لوله دودی تولید کنیم، تنش بسیار زیادی به بدنه دیگ وارد می شود و در نتیجه به ضخامت بسیار زیادی احتیاج است.